Liity mukaan WP SEO AI matkaan

SEO AI on nuori ja nopeasti kasvava yritys, joka on mullistanut hakukoneoptimoinnin kentän.

Avoimet työpaikat

Are you a motivated and results-driven professional with a passion for sales? Do you have a knack for building meaningful relationships and a deep interest in digital marketing and AI? If so, we invite you to join our dynamic team as an Account Executive for SEO AI. Responsibilities:
 • Identify and target potential clients, including small and medium-sized businesses, agencies, and enterprises, to offer them the benefits of our SEO AI platform.
 • Build and nurture strong relationships with prospects and clients, understanding their unique needs and tailoring solutions to match.
 • Present the value proposition of SEO AI to clients through effective product demonstrations and presentations.
Requirements:
 • Proven track record in B2B sales, preferably in the tech/marketing industry.
 • Strong understanding of the Benelux market, with a network of potential clients.
 • Excellent communication and negotiation skills.
 • Self-motivated and results-driven mindset.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Fluent in both Dutch and English.
Join us in revolutionizing the way companies approach SEO and content creation. If you are passionate about sales, technology, and driving business growth, we’d love to hear from you. Apply now to be part of the SEO AI success story!

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information
Are you a motivated and results-driven professional with a passion for sales? Do you have a knack for building meaningful relationships and a deep interest in digital marketing and AI? If so, we invite you to join our dynamic team as an Account Executive for SEO AI. Responsibilities:
 • Identify and target potential clients, including small and medium-sized businesses, agencies, and enterprises, to offer them the benefits of our SEO AI platform.
 • Build and nurture strong relationships with prospects and clients, understanding their unique needs and tailoring solutions to match.
 • Present the value proposition of SEO AI to clients through effective product demonstrations and presentations.
Requirements:
 • Proven track record in B2B sales, preferably in the tech/marketing industry.
 • Strong understanding of the Swedish market, with a network of potential clients.
 • Excellent communication and negotiation skills.
 • Self-motivated and results-driven mindset.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Fluent in both Swedish and English.
Join us in revolutionizing the way companies approach SEO and content creation. If you are passionate about sales, technology, and driving business growth, we’d love to hear from you. Apply now to be part of the SEO AI success story!

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information
Are you a results-oriented, proactive, and motivated individual with a passion for driving business growth? Do you enjoy connecting with potential clients and uncovering new opportunities? If you’re ready to be a key player in expanding our client base, join us as a Sales Development Representative (SDR) for SEO AI. Responsibilities: As an SDR, your primary focus will be to initiate and nurture relationships with prospective clients. Your responsibilities will include:
 • Lead Generation: Identify potential clients through research, outreach, and engagement. Utilize various channels, including email, phone calls, and social media, to generate leads.
 • Qualification: Assess leads to determine their fit with our offerings. Conduct thorough research to understand the prospect’s business needs and challenges.
 • Outreach: Initiate contact with leads through personalized outreach efforts. Craft compelling and tailored messages that resonate with the prospect’s pain points and goals.
 • Appointment Setting: Collaborate closely with the sales team to schedule appointments and demos with qualified prospects. Maintain a steady pipeline of meetings to meet or exceed monthly targets.
 • Relationship Building: Build rapport with potential clients by understanding their objectives and needs. Provide insights into how our solution can address their challenges and drive value.
 • Database Management: Keep accurate and up-to-date records of all interactions and conversations in our CRM system. Ensure data integrity for efficient tracking and reporting.
 • Sales Enablement: Stay up-to-date with industry trends and our product offerings. Continuously improve your knowledge to effectively communicate the value of SEO AI.
Qualifications:
 • Proven experience in lead generation, sales development, or a related field.
 • Excellent communication skills, both written and verbal.
 • Proactive, self-motivated, and persistent in pursuing leads.
 • Strong research skills to uncover prospect pain points.
 • Ability to navigate objections and handle rejection professionally.
 • Proficient in using CRM software and other sales tools.
 • Goal-oriented with a track record of meeting or exceeding targets.
 • Fluent in both written and spoken Finnish and English.
Why Join Us:
 • Growth Opportunities: Gain hands-on experience in sales and business development while playing a pivotal role in our expansion journey.
 • Training and Development: Receive comprehensive training to develop your sales skills and product knowledge.
 • Collaborative Environment: Join a dynamic team that values collaboration, innovation, and shared success.
 • Competitive Compensation: Enjoy a competitive base salary plus performance-based incentives.
If you’re ready to take your career to the next level and contribute to our company’s growth, we want to hear from you. Join us as we create opportunities, build relationships, and drive success with SEO AI.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information
 

Tarjoamme nuorekkaassa, huumorintajuisessa ja rennossa työyhteisössämme oikeudenmukaisen ja erittäin motivoivan palkkauksen. Meidän työkulttuuri perustuu avoimuuteen, muiden arvostamiseen ja kunnianhimoisuuteen. 🚨

MIKSI SINUN TULISI HAKEA MEILLE TÖIHIN?
 

Palkitseminen 💰 Yrityksen johto on itsekin tehnyt kädet savessa myyntiä pitkään. Me tiedämme miten motivoida myyjiä.  Meillä ei ole provisiorajaa. Palkitsemme työntekijöitä myös muutoin, kuin rahan muodossa. Uskomme työntkeijöiden palkitsemiseen.

Matala hierarkia 🫶🏻 Me arvostamme luovuutta ja rohkeutta. Voit tuoda omat ajatuksesi ja ideasi esiin, mikä tekee työstäsi merkityksellistä ja palkitsevaa. Mikäli ideasi on hyvä se voidaan toteuttaa samana päivänä.

Viimeisin teknologia ja trendit 📲 SEO AI on eturintamassa teknologian ja viimeisimpien markkinoinnin trendien kanssa. Pääset työskentelemään älykkään hakukoneoptimoinnin parissa, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ja kehittää taitojasi alalla, joka on jatkuvassa muutoksessa. 

Kasvumahdollisuudet 📈 Yrityksen tarina on vasta alussa ja olemme kasvava yritys. Tämä takaa sinulle monipuolisia mahdollisuuksia edetä urallasi. Meillä pääset rakentamaan osaamisen hakukoneoptimoinnin parissa ja pääset kasvamaan yrityksen mukana.

Nuorekas työyhteisö 🦄 SEO AI -tiimi on nuorekas, energinen ja motivoitunut. Pääset osaksi innostavaa ympäristöä, jossa yhteistyö toimii ja kaikki haluavat, että myös sinä onnistut. Ymmärrämme, että tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on tärkeää. 

Merkityksellinen työ ⭐ SEO AI auttaa yrityksiä menestymään verkossa tavalla, joka ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Työsi vaikuttaa suoraan asiakkaidemme menestykseen ja kasvuun.

 
MILLAISTA IHMISTÄ ETSIMME?

Motivoitunut 😎 Meitä kiinnostaa se millainen tyyppi olet ja kuinka motivoitunut olet onnistumaan. Olemme luoneet sinulle aidosti erinomaiset mahdollisuudet tienata ja tehdä tulosta, mutta loppu on sinusta kiinni. Haluaisimme tietää miksi sinä haluaisit juuri meille.

Ymmärrät digiä 💻 Sinun ei tarvitse olla koodari emmekä sellaista etsikään. Sen sijaan termit hakukoneoptimointi, verkkosivut, markkinointi ja myynti tulee olla tuttuja. Käytämme järjestelmiä kuten HubSpot, Slack ja Trello. Kaikki ovat helppoja käyttää ja, jos nämä eivät ole tuttuja sinun tulisi kohtuullisen sujuvasti kyetä oppimaan erilaisia järjestelmiä ja omaksua uutta.

Tiimipelaaja 🤪 Myyntityössä tarvitaan tiivistä tiimityöskentelyä ja haluamme löytää henkilöitä, jotka ovat innostuneita ja motivoituneita tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Meille on tärkeää, että tiimissämme vallitsee positiivinen ja kannustava ilmapiiri, joka auttaa meitä saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Haluamme, että meillä työskennellessä ei koskaan v*tuta maanantait.

Tavoitteellinen 💎 Tuotteemme on todella hyvä, mutta tiedämme myös, että menestys vaatii tavoitteellista ja päättäväistä työskentelyä. Etsimme henkilöitä, jotka ovat valmiita asettamaan korkeita tavoitteita itselleen ja sitoutumaan niiden saavuttamiseen. Olet valmis panostamaan työhösi ja tekemään tarvittavat ponnistelut menestyksen eteen. Tarjoamme moderneja työskentelytapoja ja erittäin kilpailukykyistä palkkausta tavoitteellisille tekijöille.

Kuvailimmeko juuri sinua? Hae töihin ⬇️

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Are you a dedicated and proactive professional who thrives on ensuring customer satisfaction and success? Do you have a passion for building strong relationships and helping clients achieve their goals? If so, we invite you to join our team as a Customer Success Manager for SEO AI. Responsibilities: As a Customer Success Manager, you will play a crucial role in guiding our clients through their journey with SEO AI. Your main responsibilities will include:
 • Onboarding: Lead the onboarding process for new clients, ensuring a seamless transition onto our platform. Understand their business objectives and tailor the onboarding experience to meet their unique needs.
 • Relationship Building: Build strong relationships with clients by maintaining regular communication and providing exceptional support. Serve as the main point of contact for their inquiries, concerns, and feedback.
 • Product Training: Provide comprehensive training to clients on how to effectively use SEO AI’s features and tools. Ensure clients are equipped with the knowledge needed to maximize the value of our platform.
 • Upselling and Expansion: Identify opportunities to upsell additional features or services that align with clients’ evolving needs. Collaborate with the sales team to drive growth and expansion within the existing client base.
 • Customer Success Strategy: Develop and execute customer success strategies to ensure high retention rates and client satisfaction. Regularly monitor client health metrics and intervene when necessary to prevent churn.
 • Feedback Collection: Gather valuable feedback from clients to contribute to product improvements and enhancements. Advocate for clients’ needs within the company to drive continuous enhancements.
 • Renewal and Retention: Work to ensure client renewals by demonstrating the ongoing value of our solution. Proactively address any issues that may impact client satisfaction or retention.
 • Reporting and Documentation: Maintain accurate and up-to-date records of client interactions, feedback, and progress in our CRM system. Generate regular reports on customer success metrics.
Qualifications:
 • Proven experience in customer success, account management, or a related field.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Empathetic with a genuine desire to help clients succeed.
 • Ability to understand clients’ needs and offer tailored solutions.
 • Proactive problem-solving skills and a strategic mindset.
 • Results-driven with a track record of retaining and expanding client relationships.
 • Fluent in both written and spoken Finnish and English.
Join us in making a significant impact on our clients’ success with SEO AI. If you’re enthusiastic about fostering strong relationships and driving positive outcomes, we’d love to have you on board. Apply now to be a part of our dedicated team.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Mihin uskomme

Uskomme, että tekoälyn ja edistyneiden algoritmien tehon hyödyntäminen muuttaa yritysten suhtautumisen verkkonäkyvyyteen. Siksi loimme SEO AI:n – auttaaksemme yrityksiä parantamaan orgaanista liikennettä, parantamaan sijoituksiaan hakukoneissa ja parantamaan näkyvyyttään verkossa.

Mitä arvostamme

SEO AI tarina on vasta alussa ja olemme kasvava yritys. Tämä takaa sinulle monipuolisia mahdollisuuksia edetä urallasi. Meillä pääset rakentamaan osaamisen hakukoneoptimoinnin parissa ja pääset kasvamaan yrityksen mukana. SEO AI -tiimi on nuorekas, energinen ja motivoitunut.

Pääset osaksi innostavaa ympäristöä, jossa yhteistyö toimii ja kaikki haluavat, että myös sinä onnistut.  Tarjoamme tämän joustavia työaikoja etä-työmahdollisuuksia sekä upeat toimistot Tampereella ja Helsingissä.

Me arvostamme luovuutta ja rohkeutta. Voit tuoda omat ajatuksesi ja ideasi esiin, mikä tekee työstäsi merkityksellistä ja palkitsevaa. Mikäli ideasi on hyvä se voidaan toteuttaa samana päivänä. Meille on tärkeää, että vaikka työtä tehdään tosissaan se saa silti olla hauskaa!

Tutkimme uteliaasti aina uusia näkökulmia ja toiminnallisuuksia ja liikumme niitä kohti päättäväisesti ja innostuneesti.  Etsimme henkilöitä, jotka jakavat arvomme ja innostuneita SEO-innovaatioista.